Arahan

Berikut adalah maklumat mengenai kursus video SafeFood4Children:
ia adalah percuma;
Ia terdiri daripada 5 kursus video pendek dengan tempoh kurang daripada 20 minit bagi kelima-lima video;
topik dibentangkan oleh profesional kesihatan dari negara yang berlainan;
layak mendapat sijil penyertaan sekiranya menghabiskan kursus.

Anda dikehendaki untuk log masuk dengan alamat e-mel peribadi. Anda akan menerima email dengan link untuk mengesahkan pendaftaran.

Setelah pendaftaran selesai, sila pilih butang “Mula” dari “Menu Utama” dan ikut arahan seterusnya untuk memulakan kursus anda.

Anda perlu menonton setiap video sehingga habis dan menjawab tiga soalan ujian sebelum dapat menonton video seterusnya.

Sebaik sahaja anda telah selesai menonton semua video,anda boleh muat turun sijil dengan mengakses ruang pengguna anda (butang kanan atas).

Anda boleh menukar setting akaun dalam “Ruang Pengguna”